Barcelona Comerç

Dossier corporatiu

Cinc paraules són el nostre compromís. El compromís de Barcelona Comerç envers la ciutat: competitivitat, professionalització, excel·lència, sostenibilitat i responsabilitat.

Així és com ens definim i aquesta és la nostra feina: Som comerciants que, dels del nostre naixement,  l’any 2004,  acompanyem a comerciants en la tasca de créixer i avançar en la nostra activitat fonamental: aixecar la persiana dels nostres comerços, cada dia, tots els dies, sense excepció.

Representant a més 25.000 comerços, en 23 eixos comercials repartits per tota la ciutat, treballem per fer del comerç de proximitat un model de comerç dinàmic, competitiu, fort i imprescindible. Un dia algú ens van dir que “el comerç fa ciutat” i nosaltres vam veure escrit el nostre nom en aquestes paraules.

Barcelona Comerç està orgullosa de formar part de la identitat de la ciutat de Barcelona per que ara; igual que a principis del segle passat quan els nostres barris eren pobles amb el seus propis comerços, treballem pels nostres veïns, teixim relacions, compartim coneixements i ens fem dignes del nostre lema de vida “Fent Barri Fem Ciutat”. I és que el comerç de proximitat omple de vida els carrers dels nostres barris i fa bategar la ciutat; i nosaltres, els comerciants, ens comprometem a seguir el seu ritme.

Cinc paraules són el nostre compromís. El compromís de Barcelona Comerç envers la ciutat: competitivitat, professionalització, excel·lència, sostenibilitat i responsabilitat.

Aquesta és la raó de ser de Barcelona Comerç. Això és Barcelona Comerç. I és per això que estem orgullosos del nostre crit de guerra: Fent Barri Fem Ciutat.

Missió

La raó de ser de Barcelona Comerç és vetllar pel comerç de proximitat de la ciutat de Barcelona. Lluitem dia a dia, cada dia, per defensar, dinamitzar i projectar el comerç de proximitat com a una de les peces clau de l’activitat econòmica- social de la ciutat. Competitivitat, modernització, professionalització i cerca de nous models de gestió són els nostres objectius.

Visió

Barcelona Comerç té el compromís de ser la veu referent, rigorosa i efectiva de tots els comerços de proximitat de la ciutat de Barcelona davant administracions, entitats, empreses i persones dels àmbits del comerç, les finances, la tecnologia i la investigació que es durà a convertir Barcelona en un referent mundial del comerç.

Valors

Són el llibre de ruta des del nostre naixement: excel·lència, competitivitat, professionalitat, sostenibilitat i responsabilitat.
001
Ciutat
023
Eixos comercials
25.000
Comerços de proximitat
13.0%
PIB de Barcelona

Les agrupacions territorials que, constituïdes com a Eixos comercials i/o Associacions Comercials Amigues, conformen Barcelona Comerç

Entre els anys 1997 i el 2000, es produeix a la ciutat de Barcelona la consolidació d’un concepte que ja estava latent, però que fins aleshores no s’havia manifestat d’una forma explícita: l’evolució de les agrupacions comercials territorials cap a un nova forma d’estructura col•lectiva, concretada en el nom d’ Eix comercial.

EL PATRONAT

Els objectius de Barcelona Comerç

La construcció de projectes i activitats orientades a impulsar el desenvolupament dels comerç urbà en els ordres social, econòmic i cultural.
El suport a totes aquelles iniciatives dels Eixos Comercials de Barcelona que requereixin d'un acompanyament per dur-se a terme garantint el millor dels resultats.
La col·laboració amb iniciatives promogudes per altres col•lectius o associacions que coincidents amb els valors de Barcelona Comerç.
La fusió de comerç, turisme i cultura com a senyal identitària de la ciutat de Barcelona.
Campanyes d’estímul de vocacions professionals i empresarials en el món del comerç.
La difusió de la imatge de marca de Barcelona Comerç vetllant per la reputació de l’entitat.
La implantació d’un nou model de gestió, les Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEU’s) que permetin dotar als centres urbans d'una organització público-privada que completi i millori els serveis col·lectius.
La defensa d’un espai europeu col•lectiu del comerç urbà, que permeti la reflexió, l’intercanvi d’experiències i la participació en la necessària defensa d’aquest comerç en els organismes comunitaris.

LLEI DE TRANSPARÈNCIA

Som Barcelona Comerç, entitat sense afany de lucre. La nostra missió és construir projectes de desenvolupament pel comerç urbà de Barcelona i, especialment, pel comerç de proximitat de la ciutat, representat pels nostres 22 eixos comercials associats.

Valors com la integració, la comunicació entre persones i la transparència són el nostre llibre de ruta. I com a tal, fer saber l’origen dels nostres recursos i els projectes que, gràcies a aquests, posem marxa, és la nostra màxima.

Compromesos, per tant, amb aquests valors i atenent a l’acompliment de la llei de transparència (Llei 19/2014), del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, posem a disposició de la ciutadania el detall de la nostra activitat, així com els Estatuts de Barcelona Comerç.