Política de privacitat

Dades del responsable del tractament de les seves dades

Identitat: FUNDACIÓ PRIVADA BARCELONA COMERÇ
NIF: G-63433650
Adreça postal: C/ FERLANDINA 25, -08001- BARCELONA
Telèfon: +34 934 436 346
Correu electrònic: fundacio@eixosbcn.barcelona

 

FINALITAT AMB LA QUE ES TRACTEN LES SEVES DADES

Tractem les seves dades de caràcter personal per les següents finalitats:

 • Gestió administrativa i comercial de clients i proveïdores.
 • Gestió i comunicació de les consultes a la web.
 • Captació d’imatges per garantir la seguretat de les persones i bens.

 

PERÍODE DE CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES

Les seves dades es conservaran:

 • Mentre es mantingui la relació comercial.
 • Les dades es conservaran durant el temps necessari per acomplir les obligacions legals que obliga la legislació vigent i prescripció de responsabilitats.
 • Les dades personals proporcionades es conservaran fins que se sol·liciti la supressió per l’interessat.
 • Durant el període de conservació per obligació legal i prescripció de responsabilitats, les dades es conservaran bloquejades.
 • En el moment que expirin els terminis de conservació, les dades seran destruïdes.

 

LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES

 • El tractament es realitza d’acord amb una relació contractual.
 • El tractament es realitza d’acord amb el consentiment de l’interessat.

 

DESTINATARIS DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL I TIPUS DE DADES QUE ES TRACTEN

Les dades es cediran, en cas de ser necessari a: bancs i caixes, administracions públiques, als encarregats del tractament que donen diferent suport a Barcelona Comerç, així com als tercers necessaris amb els que sigui necessària i obligada per llei la comunicació, amb la finalitat de complir amb la prestació del servei anteriorment esmentat.

Les dades no es cediran a cap altre tercer amb l’excepció d’obligació legal.

 

ELS DRETS DELS INTERESSATS

Quins són els teus drets?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a Barcelona Comerç l’està tractant dades personals que l’interessin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les seves dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.

Els interessats tenen dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals.

En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 del RGPD, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per l’exercici o la defensa de reclamacions.

En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les dades personals que els incumbeixen en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre’ls a un altre responsable.

Com pot exercir els drets?

 • Mitjançant un escrit dirigit a Barcelona Comerç, C/Ferlandina, 25 local, 08001 – Barcelona
 • Mitjançant un escrit dirigit a Barcelona Comerç a l’adreça de correu electrònic: fundacio@eixosbcn.barcelona

Quines vies de reclamació existeixen?

Si considera que els seus drets no s’han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.